АПЕКС ЛОГИСТИКА е  клиентски ориентирана фирма, специјализирана од областа на царинското посредување и консалтинг за спроведување на програмите за усогласеност со царинските прописи.
Нудиме професионална поддршка  од областа на шпедицијата , царинското работење и имплементација на царинските прописи  што ќе доведе до подобрување на квалитетот на работењето и зголемување на конкурентноста на нашите клиенти
Ги поседуваме сите потребни сертификати и лиценци со кои обезбедуваме навремено ,прецизно и сигурно царинење на секаков вид на стока.

НАШИТЕ ПРЕДНОСТИ

ЕЛЕКТРОНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА

Тоа е софтверски пакет дизајниран електронски да врши царинење на стоки. Декларантот(брокер) комуницира со царинскиот службеник во on-line режим користејќи електронски канали за комуникација.

ДАЛЕЧИНСКО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА СТОКИ

Технологијата на е-декларација овозможува извршување на царинските операции во внатрешните царински испостави додека стоката е во магацин т.е во постапка на привремено складирање.


SMS ИЗВЕСТУВАЊЕ

Системот на СМС информации за статусот на стоката го известува корисникот за клучните моменти што се појавуваат со стоката: број на декларација и / или име на товар, датум на пуштање или како и сите информации релевантни за одреден клиент. Бидете информирани за статусот и локацијата на вашата стока во секое време!

САТЕЛИТСКИ МОНИТОРИНГ

Системот на сателитско следење на возилото ни овозможува да го следиме, со точност до 20 метри каде што се наоѓа карго товарот.

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА

Февруари 1 – 28

15 % попуст на царинење за нови клиенти во скопскиот регион

ние сме отворени

247365
часа на денденови во неделатадена годишно

АПЕКС ЛОГИСТИКА Дооел

Вашиот партнер во логистиката и царинското посредување

вести

контакт

Карпош,1000 Скопје,
Северна Македонија,

Email: contact@apex.mk
Phone: +389 (0)70 251 052