НАШАТА МИСИЈА

Нашата мисија е да градиме силни партнерски односи со нашите соработници, да вложуваме во усовршување и развој на потенцијалите на нашите вработени и во модернизација на инфраструктурата и опремата, со цел на крајните корисници на нашите услуги да им овозможиме високо-квалитетна и економски исплатлива услуга. Нашата мисија е да градиме силни партнерски односи со нашите соработници, да вложуваме во усовршување и развој на потенцијалите на нашите вработени и во модернизација на инфраструктурата и опремата, со цел на крајните корисници на нашите услуги да им овозможиме високо-квалитетна и економски исплатлива услуга.

НАШАТА ВИЗИЈА

Нашата визија за модерното работење се отсликува во изборот на квалитетен и стручен кадар, користење на стекнатото искуство, употребата на современа опрема и примената на најнови технологии, со цел квалитетно и ефикасно да одговориме на сите потреби на нашите клиенти. Нашите идни планови се ориентирани на интегрирање во европските и светските стопански текови, како и зацврстување на лидерската позиција на пазарот на шпедитерски услуги на поширокиот регион на Балканот и Централна и Југоисточна вропа. Нашата цел е посветеност на клиентот и неговите потреби, брза услуга без доцнење, и ефикасно, сигурно и квалитетно извршување на работата. Партнерството со големите светски и домашни компании, кои имаат свои деловни единици во Македонија, е гарант за квалитетот на нашите услуги.

Општествено одговорна компанија

  • Ние користиме Е-Фактурирање и имаме дигитален систем за архивирање за да ја намалиме употребата на хартија што е можно повеќе.

АПЕКС ЛОГИСТИКА Дооел

Вашиот партнер во логистиката и царинското посредување

contact

Карпош,1000 Скопје,
Северна Македонија,

Email: contact@apex.mk
Phone: +389 (0)70 251 052