Преку нашата мрежа на доверливо избрани превозници организираме  меѓународен и домашен транспорт на температурно чувствителни, итни и специјални пратки.

 

Патен превоз:

 • Испорака на консолидиран и комплетен товар
 • Домашен превоз.
 • Превоз на опасни материи (според класификацијата ADR).
 • Испорака на стоки во согласност со потребната температурa

Воздушен превоз:

 • Меѓународен воздушен товар (извоз / увоз / помеѓу трети земји).
 • Комбинација на услуги: воздух + авто, воздух + море, воздух + море + авто.
 • Царинење на стоки од аеродромите до вашиот магацин.
 • Превоз на стоки за кои е потребен посебен третман.

Осигурување:

 • Опширно искуство во меѓународно транспортно осигурување
 • Сигурен избор на реномирани осигурителни компании
 • Целосна поддршка на осигурениот случај.

АПЕКС ЛОГИСТИКА Дооел

Вашиот партнер во логистиката и царинското посредување

вести

контакт

Карпош,1000 Скопје,
Северна Македонија,

Email: contact@apex.mk
Phone: +389 (0)70 251 052