Логистички решенија за транспорт на масивна и вонгабаритна стока

Вонгабаритниот транспорт на посебни, тешки товари поради димензиите и специфичните карактеристики  бара посебни компетенции и професионален пристап.

Апекс Логистика е специјализирана за сложени транспортни проекти (услуга превоз на големи и / или тешки товари “од врата до врата”), кога е можна комбинација, во зависност од дестинацијата, тежината и димензиите на товарот и употреба на различни видови на транспорт (патен, речен, морски, железнички и воздушнен транспорт).

За своите клиенти, Апекс Логистика  врши комплетна услуга за превоз на специјален товар како што е:

  • Креирање на план за реализација на барањата
  • Проектирање на транспортна рута на товарот која е оптимална во однос на времето и цената на испорака.
  • Добивање на сите потребни дозволи и лиценци за превоз на големи и тешки товари.
  • Организација за истовар на саканата локација
  • Организација на пристанишна шпедиција околу за претовар и обезбедување на карго.
  • Пресметка на трошоците за испорака, вклучително и обезбедување на репер цена за склучување договори и подготовка на комерцијални понуди.

На нашите клиенти им ја гарантираме безбедноста и испораката на специјалните товари.
При потпишувањето на договорот добиваат правна гаранција дека извршувањето на обврските ќе се врши во согласност со договорот, и ќе бидат целосно обештетени во случај на оштетување на товарот.

За превоз на специјални товари, на нашите клиенти можеме да им овозможиме и дополнителна полиса преку реномирани осигурителни компании.

Ако имате какви било прашања, Ве молиме не двоумете се да ни испратите порака. Ние ќе ви одговориме во рок од еден час. 

 

АПЕКС ЛОГИСТИКА ДООЕЛ

Вашиот партнер во логистиката и царинското посредување

Вести

Карпош,1000 Скопје, Северна Македонија

Email: contact@apex.mk

Phone: +389 (0)70 251 052